Home

 

Do's

 Don'ts

accepteren
 • Aanvaard dat de leerling een probleem heeft en toon begrip.
 • Laat voelen dat je gelooft in de leerling.
stimuleren en begeleiden
 • Motiveer en leg nadruk op talenten!
 • Structureer de leerstof en het leergedrag.
 • Leer kernwoorden markeren.
 • Vat de hoofdzaken samen.
 • Gebruik heldere taal en geef duidelijke opdrachten!
 • Leer de leerlinge ‘hulp’ te vragen. Controleer regelmatig de agenda.
 • Zorg dat alleen het nodige schrijfmateriaal op de bank ligt.
compenseren
 • Sta alle hulpmiddelen toe die de ‘zelfredzaamheid’ vergroten.
 • Laptop, rekenmachine, strategiekaarten.
 • Laat een liniaal/geodriehoek gebruiken met een handgrip of antislipstrip.
 • Gebruik voor cijferen en wiskunde ruitjespapier: dit vergemakkelijkt het onder elkaar schrijven van cijfers.
 • Leer werken met tekstverwerking en spellingcontrole.
 • Geef meer tijd (min. 30%) bij taken en toetsen.
 • Bied schema’s en geheugensteuntjes.
 • Bied instructie stap voor stap aan.
dispenseren (vrijstellen)
 • Geef vrijstelling van bepaalde eisen (bijvoorbeeld: geen spellingfouten tellen, afwijkingen tot 3 à 4 mm. bij het tekenen tolereren).
 • Laat minder oefeningen maken.
 • Geef een vervangingsopdracht bij sportactiviteiten als het sporten voor veel hilariteit bij de andere leerlingen zorgt en de leerling dit niet aan kan.
 • Dwing de leerling ook niet om bijvoorbeeld mee te dansen bij het schoolfeest, maar laat hem aankondigen.  
begeleiding en aanpak
 • Spellingfouten aanrekenen.
 • Lange schrijfopdrachten geven.
 • Veel tekst laten overschrijven van het bord.
 • Meerdere opdrachten tegelijk geven.
 • Lange schrijfopdrachten geven.
 • Grote toetsen kort van tevoren aankondigen.
 • Alleen schriftelijk overhoren.
 • Dictee’s laten meedoen ver boven het niveau.
 • Toetsen laten leren uit schriften of nota’s die niet gecorrigeerd zijn.
taalgebruik
 • Lange en complexe instructies geven.
 • Zeggen of schrijven: ‘Je hebt niet geleerd.’ Wel: ‘Vraag hoe hij of zij iets gedaan of geleerd heeft.’
gedrag
 • Zware sancties stellen als de leerling te laat komt of iets vergeten is.
 • Verwachten dat de leerling zelfstandig kan plannen.
 • De leerling vergelijken met zijn klasgenoten.
materiaal
 • Teksten met onoverzichtelijke lay-out.
 • Een onduidelijke kopie geven.
 • Geschreven opgaven of toetsen (wel getypt en overzichtelijk).
 • Cursus op veel losse bladen en in verschillende mappen.

vakken die problemen kunnen geven:

 • Nederlands: moeizaam overschrijven, veel overschrijffouten, spelling (concentratie voor lettervorming en - verbindingen vraagt alle energie)
 • wiskunde: tafels en eenvoudige bewerkingen (niet automatiseren), gebruik van materialen (gradenboog, passer) en schetsen of tekenen van figuren, ‘lezen’ van ruimtelijke figuren, voorstellingen, indelingen, enz.
 • vreemde talen: zinsbouw en zinsontleding
 • aardrijkskunde: kaart lezen, oriëntatie, reliëfvoorstellingen
 • lichamelijke opvoeding: oefeningen met snelle opeenvolgingen, evenwicht, coördinatie