Home

 

Do's

 Don'ts

accepteren
 • Moedig de leerling aan als hij/zij het goed doet.
 • Toon dat je het positieve ook opmerkt.
stimuleren en begeleiden
 • Geef korte en duidelijke instructies.
 • Geef één opdracht tegelijk
 • Maak oogcontact en geef directe feedback.
 • Werk met een chronometer of keukenwekker om de tijd te beperken.
 • Alleen strikt nodige materiaal op bank, bijvoorbeeld: ‘bij taalvakken geen passer en geodriehoek op de bank’.
 • Leer kernwoorden markeren.
 • Vat dehoofdzaken samen.
 • Stimuleer om geheugenkaarten te gebruiken.
compenseren
 • Laat de leerling een oorbeschermer dragen bij toetsen en maken.
 • Laat de leerling gebruik maken van het klasmateriaal (passer, atlas, enz.) als hij/zij weer iets vergeten is (met meerdere leerlingen hetzelfde materiaal gebruiken nodigt uit tot spelen en praten).
 • Voorzie een perforator en een nietjesmachine in de klas, zodat losse bladeren dadelijk kunnen geordend worden.
begeleiding en aanpak
 • Complexe opdrachten geven.
 • Overladen met ‘woord’instructie.
 • Verwachten dat zij iets onthouden als zij het niet meteen noteren.
straffen
 • Punten aftrekken als een taak niet tijdig wordt afgegeven zonder aan te leren hoe tijdig iets afgeven.
 • Boos worden bij vergeetachtigheid zonder extra hulp om niet meer te vergeten.
materiaal
 • Teksten met onoverzichtelijke lay-out.
 • Cursussen op veel losse bladen en in verschillende mappen.