Home

 

Do's

 Don'ts

accepteren
 • Moedig de leerling aan als hij/zij het goed doet.
 • Aanvaard dat de leerling een probleem heeft en breng hiervoor begrip op.
stimuleren en begeleiden
 • Geef de leerlingen opgaven op papier (dus niet enkel dicteren of op het bord schrijven).
 • Laat de leerling tussenuitkomsten noteren, eventueel op een kladblad.
 • Stuur de aandacht van de leerling in de goede richting. (Bijvoorbeeld: Moet je de omtrek of de oppervlakte berekenen?
 • Ken je de juiste formule?)
 • Geef beduidend meer tijd om toetsen op te lossen en laat ze vooral vroeger beginnen.
compenseren
 • Kijk wat goed gaat en wat minder goed gaat en leer de leerling gebruik te maken van zijn/haar sterke kanten.
 • Ondervraag mondeling bij uitval.
 • Laat steeds een rekenmachine gebruiken als hij/zij berekeningen moet maken.
 • Geef fiches met formules en tafels.
 • Leer oplossingsschema’s gebruiken.
 • Laat een meetkundige constructie mondeling toelichten.
dispenseren
 • Stel de leerling vrij van hoofdrekenen.
begeleiding en aanpak
 • Eisen dat de leerling alle berekeningen uit het hoofd maakt en fouten daarbij zwaar doorrekenen.
 • De oefeningen die in de klas niet gemaakt werden, als extra huiswerk meegeven naar huis.
 • Onverwacht aan het bord oefeningen laten maken.
 • Toetsen laten leren uit schriften of notities die niet gecorrigeerd zijn.
 • Opgaven voor toetsen en examens enkel dicteren.
 • Opgaven zo dicht bij elkaar zetten er enkel plaats is voor de einduitkomst.
taalgebruik
 • Bij rekenfouten opmerkingen maken in de aard van: ‘Tafels, dat is leerstof tweede leerjaar!
 • Wat zit jij hier te doen?
 • Veel wetenschappelijke termen gebruiken die nog niet veel aan bod gekomen zijn, zonder ze te verklaren.
gedrag
 • De leerling vergelijken met klasgenoten.
 • Zware sancties stellen bij rekenfouten
materiaal
 • Teksten met onoverzichtelijke lay-out.
 • Losbladig systeem.