ADD

ADD

 

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Leerlingen met ADD vertonen een gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht. Hun denken verloopt chaotisch. Het zijn stille prutsers die niet altijd opvallen in de klas. ADD komt vaak samen voor met dyslexie/dysorthografie/dyscalculie/dyspraxie.

 mogelijk zwakke kanten

 mogelijk sterke kanten

aandachtstekort
 • verstrooidheidsfouten, onvoldoende aandacht voor details
 • moeite om aandacht bij taken of spel te houden
 • niet lijken te luisteren
 • aanwijzingen niet opvolgen
 • er niet in slagen werk af te maken of verplichtingen na te komen
 • moeite met het organiseren van taken en activiteiten
 • vermijden van taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen
 • afgeleid worden door allerlei onbelangrijke dingen
 • vaak dingen kwijtraken
 • vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden
vergeetachtigheid
 • vaak iets vergeten
 • namen van mensen vergeten
 • specifieke domeinkennis niet kunnen onthouden
 • moeite met tafels
kennisopbouw
 • onvoldoende kennis opbouwen (vooral gevolgen voor Frans en wiskunde)
 • opvallend veel spellingfouten
 • opvallend veel rekenfouten
 • veel ‘domme’ fouten ondanks goed inzicht
rijke fantasie of creativiteit
 • goede ideeën
 • veel associaties
 • rijk beelddenken
gevoelig en sociaal
 • groot inlevingsvermogen
 • passen zich gemakkelijk aan
 • flexibel open voor anderen

Wat te doen bij ADD en wat net niet?