ASS

ASS

 

Leerlingen met autisme of een autisme spectrum stoornis hebben moeite met communicatie, sociale interactie en creatief erbeeldingsvermogen. Ze zijn over- of ondergevoelig voor zintuiglijke prikkels. Minder gestructureerde situaties als de speelplaats en uitstappen kunnen angst en onzekerheid veroorzaken. De reacties op situaties die angst en stress veroorzaken zijn voor de schoolomgeving niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren. De intelligentie beïnvloedt wel sterk de communicatieve en compenserende mogelijkheden. Autisme kent een aantal kenmerken, maar elke leerling met autisme heeft een sterk eigen profiel en vraagt een aangepaste aanpak. Voor meer info zie ook www.participate-autisme.be

 mogelijk zwakke kanten

 mogelijk sterke kanten

taal en communicatie
 • figuurlijke taal letterlijk nemen
 • geen, weinig, of net té opdringerig oogcontact
 • kunnen moeilijk op een gangbare manier contact onderhouden met leeftijdgenoten in ongestructureerde situaties als speeltijd
 • verstaan non-verbale signalen en lichaamstaal onvoldoende
leerstofverwerking
 • abstracte termen en regeltoepassing in wiskunde of talen
 • hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • onthouden moeilijker wat hen niet interesseert
 • weerstand tegen herhalende opdrachten
groepswerk en keuzeactiviteiten
 • kunnen moeilijk kiezen
 • moeite om rekening te houden met de groep
organisatie en handigheid
 • zelf moeilijk een ‘stappenplan’ bedenken of stappenplannen maken die (te) veel tijd en energie kosten
 • zwakke visueel-ruimtelijke structuur
 • traag en onhandig
aandacht en concentratie
 • snel zintuiglijk overprikkeld, zich dan volledig kunnen afsluiten
 • overgevoelig voor geluiden
 • zelf storend geluid produceren in stresssituaties
 • traag werktempo
aanpassingsvermogen
 • moeilijkheden met overgangen en veranderingen
 • last van onvoorziene en ongeplande situaties
taal en communicatie
 • goed in woordspelletjes
 • vaak geestig en onderhoudend
 • uitzonderlijk geheugen voor feitjes, details, cijfers, data, namen, …
 • volgen graag regels, houden van afspraken
 • lezen graag fantasierijke verhalen
 • denken rechtlijning
 • goed in gebruiken van visuele communicatie als beeldtaal, op maat gedetailleerde agenda’s, stappenplannen, …
leerstofverwerking
 • denken rechtlijning
 • onthouden gemakkelijk zinnen en moeilijke woorden, zelfs na één keer horen
 • gemakkelijk nieuwe woorden leren, ook in vreemde talen
 • sterk geheugen voor details
 • interesse voor logische onderwerpen en computers
piekvaardigheden
 • sterk georiënteerd op eigen interessegebieden, daarin uitzonderlijk presteren
 • bijzonder talent in muziek (absoluut gehoor) of tekenen (drie-dimensionele voorstelling en sterke detailwaarneming)
sociaal-emotioneel
 • sterk geheugen voor details
 • erg loyaal
 • sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • grote psychologische woordenschat

Wat te doen bij ASS en wat net niet?