DCD

DCD

 

Leerlingen met ontwikkelingsdyspraxie (DCD - coördinatie-ontwikkelingsstoornis) hebben opvallende en blijvende moeilijkheden met (fijne en grove) motorische vaardigheden. Moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift. Onhandigheid, knoeien met eten, langzaam bij omkleden. Moeite met turnen en balspelen. Moeite met evenwicht, reactievermogen.

 mogelijk zwakke kanten

 mogelijk sterke kanten

aandacht en concentratie

 • verhoogde afleidbaarheid

oriëntatie in tijd en ruimte

 • moeilijk klok lezen
 • zwak gevoel voor tijd en ordening in tijd
 • weg vinden, begrippen links, rechts, voor, na, boven, onder zijn moeilijk

visueel ruimtelijke vaardigheden

 • moeite met constructies
 • zwak in ‘driedimensionaal’ voorstellen

orde en structuur

 • moeilijkheden om taken te plannen
 • agenda onvolledig ingevuld

geheugen

 • problemen met onthouden van losse, op zichzelf staande gegevens
 • problemen met complexe opdrachten
 • afspraken en spullen vergeten

spreken

 • soms problemen met articulatie, bepaalde lettervolgorde en vloeiendheid bij het spreken

sociale vaardigheden

 • soms onvolwassen gedrag en overdreven emoties
 • gedragsproblemen 

taal en communicatie

 • goed in woordspelletjes
 • vaak geestig en onderhoudend
 • uitzonderlijk geheugen voor feitjes, details, cijfers, data, namen, …
 • volgen graag regels, houden van afspraken
 • lezen graag fantasierijke verhalen
 • denken rechtlijning
 • goed in gebruiken van visuele communicatie als beeldtaal, op maat gedetailleerde agenda’s, stappenplannen, …

leerstofverwerking

 • denken rechtlijning
 • onthouden gemakkelijk zinnen en moeilijke woorden, zelfs na één keer horen
 • gemakkelijk nieuwe woorden leren, ook in vreemde talen
 • sterk geheugen voor details
 • interesse voor logische onderwerpen en computers

piekvaardigheden

 • sterk georiënteerd op eigen interessegebieden, daarin uitzonderlijk presteren
 • bijzonder talent in muziek (absoluut gehoor) of tekenen (drie-dimensionele voorstelling en sterke detailwaarneming)

sociaal-emotioneel

 • sterk geheugen voor details
 • erg loyaal
 • sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • grote psychologische woordenschat

Wat te doen bij DCD en wat net niet?