Dyscalculie

Dyscalculie

 

 mogelijk zwakke kanten

 mogelijk sterke kanten

geheugen en automatismen
 • splitsingen en tafels niet onder de knie krijgen, cijfers niet correct lezen en schrijven
 • steeds weer twijfelen bij eenvoudige bewerkingen
 • traag rekenen bij eenvoudige bewerkingen, er zijn talrijke rekenfouten
 • de klok niet vlot leren lezen
vaardigheden en technieken
 • moeite met de volgorde van de stappen die bij complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld: een staartdeling uitvoeren of een vergelijking uitwerken
 • veel fouten in het uitvoeren van rekenprocedures, bijvoorbeeld: de volgorde van de bewerkingen altijd verwarren
 • het vaak gebruiken van een rekenaanpak die normaal voor jongere kinderen is
de visueel-ruimtelijke vaardigheden
 • motorische onhandigheid, bijvoorbeeld: lat, passer en geodriehoek onvoldoende kunnen hanteren en onnauwkeurigheid bij technische tekeningen
 • geen verbanden zien tussen woord en beeld (grafieken niet kunnen lezen)
 • onnauwkeurig noteren bijvoorbeeld 23 wordt 32, 25 wordt 52
 • moeite met kolommen en millimeterpapier
inzicht
 • problemen met onderdelen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van ruimtelijke begrippen van belang zijn (meetkunde)
 • vooral steunen op geheugen, nieuwe inzichten enkel door veel oefening verwerven
compenserende vaardigheden (heel verschillend bij de verschillende vormen van dyscalculie)
 • opvallend sterk logisch inzicht en sterk redeneervermogen
 • opvallend sterk ruimtelijk en driedimensionaal inzicht
 • goed qua onthouden van splitsingen en tafels
 • opvallend sterk auditief en verbaal geheugen voor cijfers en rijtjes en dus goed in hoofdrekenen en tafels
 • uitgesproken interesse voor cijfermateriaal als data en technische gegevens
 • uitgesproken kunstzinnig en/of creatief
 • muzikale aanleg (absoluut gehoor)
De term ‘dyscalculie’ is wetenschappelijk nog niet eenduidig gedefinieerd. Sommige wetenschappers zien dyscalculie als een automatiseringsstoornis (zoals dyslexie), anderen beschouwen dyscalculie als een verzamelnaam voor alle rekenstoornissen.

vakken die problemen kunnen geven:

 • wiskunde
 • economie en boekhouden: berekeningen, cijfers juist onder elkaar plaatsen, cijfers overschrijven
 • aardrijkskunde: schaalberekening
 • geschiedenis: jaartallen situeren op een getallenas, jaartallen onthouden
 • wetenschappen(fysica, chemie, WW, elektriciteit, mechanica); formules en berekeningen, millimeterpapier
 • technologische opvoeding: informatietechnologie, beslissingsschema’ s
 • muziek: noten lezen, maat houden, toon houden, blokfluit spelen

Wat te doen bij dyscalculie en wat net niet?