Dyslexie

Dyslexie

 

Leerlingen met dyslexie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en /of spelling . De fouten die zij maken lijken op verstrooidheidsfouten. Bijvoorbeeld: ‘kineren’ in plaats van ‘kinderen’ schrijven. Zij lezen hun vragen dikwijls verkeerd en antwoorden dan ook fout of onvolledig. Bij vreemde talen geeft dit heel wat problemen.

 mogelijk zwakke kanten

 mogelijk sterke kanten

aandacht en concentratie

 • concentratieproblemen
 • verhoogde afleidbaarheid
 • vergeetachtigheid en verstrooidheid

oriëntatie in tijd en ruimte

 • moeilijk klok lezen
 • zwak gevoel voor tijd en ordening in tijd, weg vinden, begrippen links, rechts, voor, na, boven, onder zijn moeilijk
 • motorische vaardigheden
 • moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift
 • onhandigheid

orde en structuur

 • taken vergeten
 • agenda onvolledig ingevuld
 • moeilijk orde houden, allerlei dingen verliezen

geheugen

 • problemen met onthouden van losse, op zichzelf staande gegevens
 • problemen met complexe opdrachten
 • afspraken en spullen vergeten

sociale vaardigheden

 • weinig zelfvertrouwen, emotionele of sociale problemen, gedragsproblemen

geheugen

 • uitstekend lange termijngeheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten

creatief problemen oplossen

 • meerdere aspecten van een probleem tegelijk zien
 • levendige verbeelding
 • creatief in het bedenken van oplossingen
 • aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek

visueel-analytische vaardigheden

 • snel zien hoe iets (bijvoorbeeld: een gebouw of een wiskundig probleem) is opgebouwd, hoe het in elkaar zit
 • een groot geheel makkelijk opsplitsen in de delen waaruit het is opgebouwd

ruimtelijke vaardigheden

 • sterk in driedimensionaal denken (een voorwerp dat ze maar van één kant zien, als het ware in hun hoofd van alle kanten bekijken)

sociale vaardigheden

 • begrip voor problemen van anderen
 • groot doorzettingsvermogen