Visietekst ASS

Visie ASS

 

DE ZONNEWIJZER, EEN AUTISMEVRIENDELIJKE SCHOOL MET EEN VISIE

We willen onze leerlingen met ASS of met een vermoeden van ASS ondersteunen en voorbereiden op een volwaardige participatie aan de maatschappij.

De Zonnewijzer kiest bewust voor een geïntegreerde klaswerking voor alle leerlingen: leerlingen met ASS en leerlingen zonder ASS samen in de klas.

Wij bieden specifieke zorg op maat wanneer het nodig is

Een brede basiszorg (preventief werken) is ons uitgangspunt.

 

Brede basiszorg op schoolniveau:

 • ontwikkelen van een veilig schoolklimaat
 • verduidelijken van schoolregels
 • een rustige refterwerking
 • een herstelgerichte werking:
  • ark en kajuit-werking
  • denkcirkels en denkstoelen
 • een speelplaatswerking met rustige zithoek

 

Brede basiszorg op klasniveau waarbij …

 • basisrust en basisveiligheid
 • voorspelbaarheid en verduidelijking
 • een gepaste communicatie: hoe concreter hoe beter
 • zintuiglijke aanpassingen
 • het welbevinden
 • de talenten
 • de ontwikkelingskansen
 • een veilige leeromgeving
 • sociale vaardigheden

… centraal staan.

 

Onze specifieke zorg op maat:

 • extra aanpassingen voor de leerling in de klas
 • extra leerkracht of therapeut die de leerling begeleidt in/uit de klas
 • een structuurklas-werking: individuele aanpak met extra aandacht voor sociale vaardigheden

 

Interessante links:

specifiek autisme

autisme Centraal www.autismecentraal.com
Participate www.participate-autisme.be
tanderuis www.tanderuis.be

algemene opvoeding + autisme

Zitdazo www.zitdazo.be