Inleiding

Inleiding

 

Het spreekt voor zich dat een school als de onze heel vaak te maken heeft met leerstoornissen. Het is niet vanzelfsprekend dat je als leerkracht van elke leerstoornis een brede achtergrondkennis hebt. Deze rubriek is dan ook in de eerste plaats bedoeld om leerkrachten die werken met kinderen met een leerstoornis, op beknopte en handige wijze een hand te reiken. Maar ook ouders zullen ongetwijfeld iets hebben aan dit onderdeel van onze site. Enkele vaak voorkomende leerstoornissen worden in deze rubriek toegelicht en kunnen jullie hopelijk op weg helpen naar herkenning en een juiste aanpak.

Leerlingen met stoornissen als dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, NLD zijn niet dom of lui. Hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen meestal enorm hun best. Ze besteden vaak heel veel tijd aan huiswerk en lessen en behalen dan nog een onvoldoende. Erg pijnlijk is het als ze naast slechte cijfers ook nog de opmerking krijgen: Doe wat meer je best of Let beter op! Veel leerlingen verliezen hun zelfvertrouwen, worden gespannen en faalangstig. Ze geven het op met het idee: Zie je wel dat ik het niet kan!. Ze ontwikkelen een negatief zelfbeeld, gekleurd met de etiketten die ze zo dikwijls horen: dom, lui, ongemotiveerd, gehandicapt.

Deze leerlingen ontwikkelen positiever als we op school begrip tonen bij hun schoolse problemen en efficiënte ondersteuning bieden bij problemen met het leren en onthouden. Deze fiches hebben niet de ambitie om wetenschappelijke werken te vervangen. Ze geven alleen een kort overzicht van kenmerken en een aantal tips voor aanpak en begeleiding. De kenmerken passen niet allemaal bij elke leerling met een stoornis.

Let op! Recent onderzoek toont aan dat combinaties van stoornissen vaker voorkomen dan we denken. Op de site www.letop.be vind je ook maandelijks nieuwe artikels ivm leerstoornissen. 

 

Bron: (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken - Do’s en don’ts bij (leer)stoornissen