Schooluren

maandag 08u35-16u10

dinsdag 08u35 - 15u15

woensdag 08u35 - 11u25

donderdag 08u35 - 15u15

vrijdag 08u35 - 15u15

Kouterstraat 108 | 9240 Zele

052|44 88 32

Schoolwijzer

Onze Schoolwijzer bevat alle informatie over de werking van onze school. Je kan hem hier digitaal raadplegen. 

Doorlichting

Tijdens de week van 11 maart 2019 kreeg onze school doorlichting. We kregen een gunstig advies zonder meer. Dit is het beste advies dat een school kan krijgen. Het verslag van deze doorlichting kan je hieronder nalezen.  

 

Inschrijvingsbeleid

Vanaf 2 maart 2020 kan je inschrijven voor het schooljaar 2020-2021.
Ook onze school moet zich houden aan het inschrijvingsdecreet.

 Dat betekent dat twee groepen leerlingen gedurende twee weken voorrang krijgen:

 • Broers en zussen van leerlingen die nu in De Zonnewijzer naar school gaan. 

 • Kinderen van het personeel van onze school

 Zij kunnen inschrijven vanaf 17 februari.
We schrijven in tot de maximumcapaciteit bereikt is. Voor basisaanbod is dat maximum 80 leerlingen, voor type 9 is het maximum 40 leerlingen.

Voor het huidige schooljaar, 2019-2020, is het de maximumcapaciteit binnen type 9 bereikt. Er kan dus niet meer ingeschreven worden 

 Een inschrijving op onze school is pas geldig wanneer...

 • Je kind over een verslag type basisaanbod of type 9 beschikt. Het CLB zorgt hiervoor.

 • Ouders zich akkoord verklaren met ons pedagogisch project en ons schoolreglement.

 • De school niet volzet is.

Opgelet! Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Door de Coronacrisis kunnen we momenteel geen inschrijvingen realiseren.

 

Zodra dit terug kan brengen we jullie via dit kanaal hiervan op de hoogte.  Aanmelden kan wel al. U mag dan volgende gegevens doorgeven aan elke.rogiers@kaozele.be:

 • naam leerling

 • geboortedatum

 • verwijzing (type Basisaanbod of type 9)

 • school en klas waar leerling nu les volgt

 • indien gekend: naam van CLB medewerker die dossier opvolgt

 • contactgegevens ouder: telefoon / mailadres

 • momenten tijdens de week waarop het makkelijk is om u vrij te maken om naar school te komen

 

Elke neemt dan contact op om een afspraak voor inschrijving vast te leggen.  Dit zal gebeuren zodra we zicht hebben op de afbouw van de Coronamaatregelen.

 

©2020 |  De Zonnewijzer Zele  |  sofie.dekegel@kaozele.be