top of page
344905902_1369180950540655_6884098562668153709_n.jpg

In beeld, zet zeker het geluid rechtsonder aan

Voor wie?

Voor normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis voor wie een traject in het gewoon onderwijs te moeilijk is. De diagnose ASS moet gesteld zijn door een bevoegd multidisciplinair team.

Accenten binnen Type 9

Inzetten op veiligheid en basisrust

o   Onthaal

o   Voorspelbaarheid

o   Gebruik pictogrammen (tijd, ruimte,…)

o   Vluchtwegen om tot rust te komen

o   Tegemoetkomen aan sensorische noden (beweging, tangles, oorkappen, …)

Focus op …

o   Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO)

o   Leren leren

o   Executieve functies (werkgeheugen trainen, doorzettingsvermogen, impulsen beheersen, emoties en gedachten sturen…)

Aangepaste accommodatie en didactische materialen:

o   Prikkelarme lokalen

o   Werkhuisjes

o   Binnenspeelplaats

o   Rustige refter

o   Aangepaste werkbladen

o   …

Individuele werkmomenten voor  taal en rekenen op eigen niveau en tempo

Streven naar maximum 8 leerlingen per klas met ondersteuning door co-teacher tijdens werkmomenten

Ark en kajuit

o   Preventief sturen van gedrag

o   Ontstressen

o   Inzetten op emotioneel welbevinden

o   Herstelgericht werken

o   Aanpak op maat
 

Interne begeleider ASS (IBASS)

o   Coachende functie binnen het team

o   Individuele begeleidingsgesprekken met leerlingen en ouders

Voortdurende professionalisering

Toekomstperspectief

Leerlingen in type 9 krijgen een onderwijsaanbod dat hen zo goed mogelijk voorbereidt op een volwaardige deelname aan de maatschappij. Afhankelijk van het afgelegde traject maakt het kind na De Zonnewijzer de overstap naar:

 

▪ het gewoon secundair onderwijs

▪ opleidingsvorm 3 of 4 in het buitengewoon onderwijs

 

Ook tijdens de lagere school wordt steeds de mogelijkheid open gehouden tot een terugkeer naar het gewoon onderwijs. 

bottom of page