top of page

Partners van de Zonnewijzer

Kwaliteitsvol onderwijs leveren kunnen we niet alleen. Samenwerken is voor ons zeer belangrijk, met ouders, met CLB, met ons schoolbestuur. En wat zouden we zijn zonder onze sponsors? Ook zij dragen een belangrijk steentje bij.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die mee willen praten, denken, plannen en meewerken met de directie en het schoolteam aan het opvoedings– en onderwijsgebeuren op onze school. Door deze samenwerking kunnen we de school nog beter maken voor onze kinderen. De ouderraad vergadert een vijftal keren per jaar, en is het overlegplatform tussen ouders en de school.


Wat doen wij ?

Wij luisteren naar jullie vragen, ideeën, opmerkingen. Tijdens onze vergaderingen bespreken we die dan en werken we waar mogelijk iets uit. En we richten een paar acties in om de school te helpen bij de aankoop van materiaal.


En u... zin om mee te doen ?

Steekt u graag een handje toe bij een eetfestijn of andere activiteit op school ?

Of wil u graag deelnemen aan de vergaderingen ?

Bezorg ons uw gegevens via ouderraad@dezonnewijzerzele.be : uw naam, de naam van uw kind, uw e-mailadres en telefoonnummer. Vermeld aub ook of u wil uitgenodigd worden voor de vergaderingen en/of om te komen helpen bij schoolactiviteiten.

De scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap van de gemeente Zele. Meer informatie vind je in deze folder.

Schoolbestuur

VZW Vrij Onderwijs Zele

H. Hartplein 10

9240 Zele

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en zorgt voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Meer info: klik hier.

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: Maurits Anthuenis

Verantwoordelijke bouw: Ward De Paepe

Schatbewaarder: Maurits Anthuenis

Bestuurslid: Eugene De Strycker

Algemeen Directeur: Claudio Snauwaert

CLB

Wie zijn we?

Het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) Waas & Dender is een onafhankelijke begeleidingsdienst die leerlingen, ouders en leerkrachten (gratis) wil helpen met

 • Informatie

 • Advies

 • Begeleiding

 

Om je zo goed mogelijk te begeleiden werken we op het CLB samen met: artsen, bedienden, maatschappelijke werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, sociaal verpleegkundigen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Zij werken in teamverband, met de bedoeling ervoor te zorgen dat de leerling in de beste omstandigheden kennis en vaardigheden kan ontwikkelen.

 

Wat doen we?

De werking van een CLB is vraaggestuurd en gaat dus in op vragen van ouders, leerlingen, school. CLB-begeleiding kan op vier domeinen:

 • Leren en studeren (vb. leren en ontwikkeling)

 • Onderwijsloopbaan (vb. studie en beroepskeuze)

 • Preventieve gezondheidszorg

 • Psychisch en sociaal functioneren (vb. welbevinden in school en/of klas, persoonlijke en relationele ontwikkeling)

 

Daarnaast heeft elk CLB enkele verplichte opdrachten. Dit betekent dat leerlingen en ouders deze tussenkomsten niet mogen weigeren. Het betreft hier:

 • De medische onderzoeken

 • De begeleiding bij leerlingen die spijbelen

 • De maatregelen bij besmettelijke ziekten op school.

 

Gegevens

VCLB Waas en Dender

Grote Kaai 7

9160 Lokeren

09/348.25.62

lokeren@vclbwaasdender.be

www.vclbwaasdender.be

Voor De Zonnewijzer is de contactpersonen van het CLB-onthaalteam: Gina Verschraegen (gverschraegen@vclbwaasdender.be ) Zij zal de eerste vragen beluisteren en bekijken wie van het CLB-team je het best kan verder helpen.

Chatten met het CLB? www.clbchat.be

Het centrum is wel gesloten op:

 • Zaterdagen, zondagen en feestdagen

 • Tijdens de kerstvakantie, met uitzondering van 2 dagen

 • De paasvakantie

 • Van 15 juli tem 15 augustus

De Accolade

Als school voor buitengewoon onderwijs maken wij deel uit van ondersteuningsnetwerk De Accolade Waas & Dender. Het ondersteuningsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen 11 scholen buitengewoon onderwijs, Vrij CLB Waas & Dender en de Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De Accolade voorziet ondersteuning in gewone basis- en secundaire scholen voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 en hun leerkrachten in de klas.

 

Ondersteuningsnetwerk De Accolade zet zich in om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de kans te geven ten volle te kunnen participeren aan het regulier onderwijs.

Sponsors

Accolade.JPG
Knipsel.JPG
bottom of page