top of page

Partners van de Zonnewijzer

Kwaliteitsvol onderwijs leveren kunnen we niet alleen. Samenwerken is voor ons zeer belangrijk, met ouders, met CLB, met ons schoolbestuur. En wat zouden we zijn zonder onze sponsors? Ook zij dragen een belangrijk steentje bij.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die mee willen praten, denken, plannen en meewerken met de directie en het schoolteam aan het opvoedings– en onderwijsgebeuren op onze school. Door deze samenwerking kunnen we de school nog beter maken voor onze kinderen. De ouderraad vergadert een vijftal keren per jaar, en is het overlegplatform tussen ouders en de school.


Wat doen wij ?

Wij luisteren naar jullie vragen, ideeën, opmerkingen. Tijdens onze vergaderingen bespreken we die dan en werken we waar mogelijk iets uit. En we richten een paar acties in om de school te helpen bij de aankoop van materiaal.


En u... zin om mee te doen ?

Steekt u graag een handje toe bij een eetfestijn of andere activiteit op school ?

Of wil u graag deelnemen aan de vergaderingen ?

Bezorg ons uw gegevens via ouderraad@dezonnewijzerzele.be : uw naam, de naam van uw kind, uw e-mailadres en telefoonnummer. Vermeld aub ook of u wil uitgenodigd worden voor de vergaderingen en/of om te komen helpen bij schoolactiviteiten.

De scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap van de gemeente Zele. Meer informatie vind je in deze folder.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van ons onderwijs. De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is: 

VZW Vrij Onderwijs Zele

H. Hartplein 10

9240 Zele

Ondernemingsnummer: BE 0414.413.79

RPR: bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde

www.vrijonderwijszele.be

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het inrichten, verstrekken, besturen, verspreiden, ontwikkelen en steunen van vrij katholiek onderwijs, alsook van alle activiteiten in verband met de vorming en de opleiding van de jeugd.  Het behoud van het confessioneel katholiek karakter van dit doel, volgens de richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid, is een essentiële voorwaarde. 

 

CLB

Wie zijn we?

Het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) Waas & Dender is een onafhankelijke begeleidingsdienst die leerlingen, ouders en leerkrachten (gratis) wil helpen met

 • Informatie

 • Advies

 • Begeleiding

 

Om je zo goed mogelijk te begeleiden werken we op het CLB samen met: artsen, bedienden, maatschappelijke werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, sociaal verpleegkundigen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Zij werken in teamverband, met de bedoeling ervoor te zorgen dat de leerling in de beste omstandigheden kennis en vaardigheden kan ontwikkelen.

 

Wat doen we?

De werking van een CLB is vraaggestuurd en gaat dus in op vragen van ouders, leerlingen, school. CLB-begeleiding kan op vier domeinen:

 • Leren en studeren (vb. leren en ontwikkeling)

 • Onderwijsloopbaan (vb. studie en beroepskeuze)

 • Preventieve gezondheidszorg

 • Psychisch en sociaal functioneren (vb. welbevinden in school en/of klas, persoonlijke en relationele ontwikkeling)

 

Daarnaast heeft elk CLB enkele verplichte opdrachten. Dit betekent dat leerlingen en ouders deze tussenkomsten niet mogen weigeren. Het betreft hier:

 • De medische onderzoeken

 • De begeleiding bij leerlingen die spijbelen

 • De maatregelen bij besmettelijke ziekten op school.

 

Gegevens

VCLB Waas en Dender

Grote Kaai 7

9160 Lokeren

09/348.25.62

lokeren@vclbwaasdender.be

www.vclbwaasdender.be

Voor De Zonnewijzer is de contactpersoon van het CLB-onthaalteam: Gina Verschraegen (gverschraegen@vclbwaasdender.be ) Zij zal de eerste vragen beluisteren en bekijken wie van het CLB-team je het best kan verder helpen.

Chatten met het CLB? www.clbchat.be

Het centrum is wel gesloten op:

 • Zaterdagen, zondagen en feestdagen

 • Tijdens de kerstvakantie, met uitzondering van 2 dagen

 • De paasvakantie

 • Van 15 juli tem 15 augustus

Sponsors

Knipsel.JPG
bottom of page