top of page

In beeld (zet rechtsonder het geluid aan)

Voor Wie?

Voor kinderen voor wie het leren moeilijk verloopt. Door één of meerdere leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADHD, …) en/of een licht verstandelijke ontwikkelingsvertraging of -stoornis volstaan redelijke aanpassingen in het gewoon lager onderwijs niet.

 

Opmerking: wie al een attest voor het buitengewoon onderwijs type 1 of 8 had, kan dat behouden tot het einde van de schoolloopbaan in De Zonnewijzer.

Accenten binnen Type basisaanbod

Klasindeling en aanbod op maat door

o   Aparte groepen voor rekenen en taal

o   Indeling volgens niveau en ontwikkeling

o   Kleinere klasgroepen (streven naar maximaal 14, maar vaak minder)

o   Binnenklasdifferentiatie: leerkracht maakt binnen de eigen klas ook nog eens groepjes

o   Bepalen van doelen per kind

Focus op ...

o   leren vanuit de praktijk/functionele activiteiten

o   communicatieve vaardigheden

o   Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO)

o   leren leren

Extra hulp binnen en buiten de klas door

o   Klasondersteuning of individuele hulp waar nodig

o   Gespecialiseerde leerkrachten

o   Logopedisten

o   Samenwerking met revalidatiecentrum

Speelleerklas

o   Voor jongere kinderen

o   Voorbereidend op reken- en leesproces

o   Combinatie van spelen en leren

Functionele klas

o   Voor oudere leerlingen

o   Voorbereiding op BuSO met focus op zelfredzaamheid en motivatie

o   Projectmatige werking met veel aandacht praktische activiteiten

Ark en kajuit

o   Preventief sturen van gedrag

o   Ontstressen

o   Inzetten op emotioneel welbevinden

o   Herstelgericht werken

o   Aanpak op maat

 Specifieke methodieken bij de jongste leerlingen:

o   Psychomotoriek

o   Schrijfdans

Toekomstperspectief

Na twee schooljaren wordt herbekeken of – mits redelijke aanpassingen – een terugkeer naar het gewoon lager onderwijs weer mogelijk is. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de leerling in De Zonnewijzer blijven en dit gewoonlijk tot de leeftijd van 13 jaar.

 

Leerlingen uit type basisaanbod worden doorgaans ofwel voorbereid op een verdere schoolloopbaan in het BSO (gewoon beroeps secundair onderwijs) ofwel in het BuSO (buitengewoon secundair onderwijs). Uitzonderlijk is ook technisch onderwijs mogelijk.

bottom of page